Településrendezési eszközök

Helyi építési szabályzat

Településrendezési terv

Szabályozási terv I.     II.        Külterület

Települési arculati kézikönyv

Közérthető összefoglaló

Településképi rendelet

Partnerségi tájékoztató

Településképi véleményezés:

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B.§ (4) bekezdése alapján:

“Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.”

Véleményét megküldheti a info@pusztamonostor.hu e-mail címre.