Óvodafejlesztés Pusztamonostor településen

Kedvezményezett neve: Pusztamonostor Községi Önkormányzat
Projekt címe: Óvodafejlesztés Pusztamonostor településen
Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00018
Támogatás összege: 60.000.000,- Ft
Támogatás mértéke:100 %
A projektmegvalósításának befejezése: 2019.08.31.

A projekt keretében a Pusztamonostor, Szabadság út 26. szám alatti Óvoda épület alapterület bővítése, akadálymentesítése, homlokzati hőszigetelése, nyílászárók cseréje, tetőszerkezet, és héjazat felújítása, belső felújítás és fűtéskorszerűsítés valósul meg. A felújítással érintett meglévő épület hasznos alapterülete 217,98 m2. A tervezett bővítmény hasznos alapterülete 73,62 m2.

A tervezett bővítmény a meglévő épület Észak-keleti homlokzatához, a meglévő fedett terasz elbontása után annak helyére fog megépülni. A meglévő épületben a helyiségek átrendezésével az igazgatói iroda a bővítményben kap helyet, így egy foglalkoztatóval bővül az óvoda létesítménye. Eddig a nevelők egyáltalán nem rendelkeztek szociális helyiségekkel, azonban a hozzáépítésnek köszönhetően részükre elkülönített személyzeti öltözőt, zuhanyzót, wc-t és még takarítószer tároló beépített szekrényt is tudunk elhelyezni a jogszabályi előírásoknak való megfelelés, illetve a munkakörülmények javítása érdekében.

Az előírásoknak megfelelően a közintézményeknek akadálymentes bejutásra alkalmasnak kell lenniük, így egy kétkarú rámpa kerül beépítésre a szintkülönbség áthidalására, amely közvetlenül a mozgáskorlátozottak részére kialakított parkolóból indul.
A fejlesztés eredményeképpen új férőhelyek nem jönnek létre.

A tervezett beruházás hozzájárul a szűk kapacitások, a túlzsúfoltság felszámolásához a jövőben várható szükségletek figyelembevételével. A fejlesztés célja továbbá elősegíteni a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérését, ezáltal a foglalkoztatás növelését, és/vagy az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáférést.
A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára.