Téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás

A rendkívüli téli fűtési rezsicsökkentés keretében Magyarország Kormánya többféle támogatásban részesítette a háztartásokat. Támogatást kaptak a földgázszolgáltatással és fűtési célú távhőszolgáltatással rendelkező fogyasztók. Emellett az egyéb fűtési móddal rendelkezők támogatásban részesítése is folyamatban van.

Fentiekre tekintettel a Belügyminisztérium a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása keretében 206.375 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette önkormányzatunkat, mely támogatást önkormányzati önerővel (41.275 Ft) együtt 65 mázsa barnakőszén vásárlásához használhattunk fel.

A támogatás felhasználásának feltétele, hogy az önkormányzat rendeletben szabályozza a támogatásra való jogosultság feltételeit, az igénylés és az elbírálás szabályait.

A 9/2018. (VII.26.) számú önkormányzati rendelet értelmében Pusztamonostor Községi Önkormányzat térítésmenetesen barnakőszenet biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik Pusztamonostoron életvitelszerűen bejelentett állandó lakóhelyükön, vagy tartózkodási helyükön élnek, és akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg:
– családban együtt élő személyek esetén az 85.500 Ft-ot,
– gyermekeit egyedül nevelő szülő, valamint egyedül élő esetén a 92.625 Ft-ot,
– 70 éven felettiek esetén 128.250 Ft-ot.
feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) b) pont szerinti vagyona).

A tüzelőanyag igénylés másik feltétele, hogy a kérelmező szénnel való tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezzen, és ne legyen földgáz közműszolgáltatás a kérelmező által lakott ingatlanban.

A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket formanyomtatvány kitöltésével az Önkormányzati Hivatal szociális irodájában lehet benyújtani 2018. szeptember 15-ig.
A kérelemhez mellékelni kell:
 a kérelmező és a kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelem igazolását/ vagy nyilatkozatát és vagyonnyilatkozatát,
 a háztartás tagjai lakcímigazolványának másolatát,
 gyermekét egyedül nevelő szülő esetén ennek igazolására a gyámhivatal, vagy bíróság által kibocsájtott dokumentumot,
 nem tanköteles korú gyermek esetén iskolalátogatási igazolást a tanulói jogviszony igazolására.

Pusztamonostor Községi Önkormányzat

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Szeretne hozzászólni? Írja meg véleményét!x