Szociális célú tüzelőanyag juttatás

Pusztamonostor Községi Önkormányzat idei évben is sikeresen pályázott A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra.

A pályázat keretében az önkormányzat 717.550,- Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatásban részesült, melyet 226 mázsa barnakőszén vásárlására használhat fel.
Fenti szénmennyiség megvásárlásához az önkormányzatnak 500 Ft+ÁFA / mázsa (ez 143.510 Ft) önrészt kell megfizetnie, valamint vállalnia kellett a szén szállításából származó költségeket, ami további 163.576 Ft összegű kiadást jelentett.

A támogatás felhasználásának feltétele, hogy az önkormányzat rendeletben szabályozza a támogatásra való jogosultság feltételeit, az igénylés és az elbírálás szabályait.
A képviselő- testület 2019. november 21-ei ülésén fentieknek megfelelően rendeletet alkotott.

A 9/2019. (XI.22.) számú önkormányzati rendelet értelmében Pusztamonostor Községi Önkormányzat térítésmenetesen barnakőszenet biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik Pusztamonostoron életvitelszerűen bejelentett állandó lakóhelyükön, vagy tartózkodási helyükön élnek, és az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg:
– családban együtt élő személyek esetén az 71.250 Ft-ot,
– gyermekeit egyedül nevelő szülő, valamint egyedül élő esetén a 85.500 Ft-ot,
– 70 éven felettiek esetén 99.750 Ft-ot,
feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) b) pont szerinti vagyona), és szénnel való tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek.

A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket formanyomtatvány kitöltésével az Önkormányzati Hivatal szociális irodájában lehet benyújtani 2020. január 15-ig (rendelkezésre álló szénmennyiség erejéig).
A kérelemhez mellékelni kell:
 a kérelmező és a kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelem igazolását/ vagy nyilatkozatát és vagyonnyilatkozatát,
 a háztartás tagjai lakcímigazolványának másolatát,
 gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a szülő ezirányú nyilatkozatát, vagy gyámhivatal, vagy bíróság által kibocsájtott dokumentumot.

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Szeretne hozzászólni? Írja meg véleményét!x