Szociális célú tüzelőanyag juttatás 2017. évben is

Pusztamonostor Községi Önkormányzatnak a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására benyújtott pályázatát Magyarország belügyminisztere 819.150,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette, melyet az önkormányzat 258 mázsa szén vásárlására használhat fel.

A település Képviselő- testülete 2017. november 23. napon fogadta el azt az önkormányzati rendeletet, melyben meghatározza a szociális rászorultság feltételeit, a szociális célú tüzelőanyag igénylés és támogatás szabályait.

A rendelet értelmében az önkormányzat térítésmenetesen barnakőszenet biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik életvitelszerűen Pusztamonostor községben bejelentett állandó lakóhelyükön, vagy tartózkodási helyükön élnek, és akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg családban együtt élő személyek esetén az 57.000 Ft-ot, gyermekeit egyedül nevelő szülő, valamint egyedül élő esetén a 71.250 Ft-ot, 70 éven felettiek esetén 85.500 Ft-ot.
A tüzelőanyag igénylésének másik feltétele, hogy a kérelmező szénnel való tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezzen.

A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket formanyomtatvány kitöltésével az Önkormányzati Hivatal szociális irodájában lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:
 a kérelmező és a kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelem igazolását/ vagy nyilatkozatát és vagyonnyilatkozatát,
 a háztartás tagjai lakcímigazolványának másolatát,
 gyermekét egyedül nevelő szülő esetén ennek igazolására a gyámhivatal, vagy bíróság által kibocsájtott dokumentumot,
 nem tanköteles korú gyermek esetén iskolalátogatási igazolást a tanulói jogviszony igazolására.

A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. A támogatás mértéke kérelmezőnként legfeljebb 10 mázsa barnakőszén lehet.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a tüzelőanyag támogatás megállapítására az önkormányzat rendelkezésére álló barnakőszén mennyiség felhasználásának erejéig van lehetőség.

Pusztamonostor Községi Önkormányzat

 

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Szeretne hozzászólni? Írja meg véleményét!x