SAJTÓKÖZLEMÉNY területfejlesztési pályázatról

PUSZTAMONOSTOR BELTERÜLET VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ VÍZELVEZETŐ-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE,
REKONSTRUKCIÓJA

Pusztamonostor Községi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-16 kódszámú konstrukció keretében „Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése” címmel. A projekt bruttó 200.000.000 Ft, 100 %-ban vissza nem térítendő támogatásban részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül. A támogatási szerződés 2021. augusztus 19-én lépett hatályba.

A tervezett fejlesztés megvalósításának átfogó célja egyrészt a település belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A tervezett csapadékvíz elvezetés – fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek, és felszín alól előtörő, fakadó – helyben
nem hasznosítható- vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése. A fejlesztés tervezése során a vizek helyben tartása alapvető fontosságú szempont volt! A projekt a település belterületének védelmét szolgáló művek, belterületi művek fejlesztésére irányul. A település belterületét védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása. Valamennyi, a településről lefutó víz helyben marad a víztározókban, és csak a felesleg lesz szivattyúzással kivezetve a település déli oldalára, ahol földmedrű árkok vezetik le a Székes-érbe, mely szintén földmedrű csatorna. Az alkalmazott beton árokburkolók kikönnyített árokfenékkel készülnek, így egyszintű helyi szikkasztást is biztosítanak az érintett utcákban.

A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2021.09.01.-2023.05.31.

A projektről bővebb információt a https://pusztamonostor.hu honlapon olvashatnak.

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Szeretne hozzászólni? Írja meg véleményét!x