ÓVODAI BEIRATKOZÁS

A PUSZTAMONOSTORI TÜNDÉRKERT MŰVÉSZETI ÓVODÁBAN 2018. április 25-26-ig 9-16 óráig

A 2018/2019-os nevelési évre beírathatók azok a gyermekek, aki 2019 augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket.

A beiratkozáshoz a következő okmányokat kérjük:

• A gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ-kártyája, lakcímkártyája
• A gyermek oktatási azonosító száma (amennyiben járt már más óvodában)
• A gyermek szülője, törvényes képviselője személyi azonosításra alkalmas igazolványa, lakcímkártyája
• Nem magyar állampolgár esetén, a Magyarország területén való tartózkodás jogcímét igazoló, tartózkodásra jogosító okirata
• Aktuális, még érvényben lévő gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat másolata (annak, aki ilyen támogatási formában részesül)
• Illetékes Szakértői Bizottsági szakvélemény másolata (annak, akit orvos, vagy védőnő kérésére ilyen Bizottság vizsgált)
A gyermekekre, szülőkre vonatkozó szabályok az óvodai jelentkezéssel kapcsolatban:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 2015. szeptember 1-jétől hatályos 8.§ (2) bekezdése értelmében „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.” A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy 2012. évi II. törvény / a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről / 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala folytatja le, és bizonyítottság esetén 50.000.-Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntésről 2018. május végéig írásban, értesítést küldünk.

A beiratkozás napján gyerekeknek, szülőknek lehetőségük nyílik bepillantani az óvodai élet mindennapjaiba.

Szeretettel várjuk:

Káposzta Sándorné
óvodavezető

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Szeretne hozzászólni? Írja meg véleményét!x