Munkaterv 2011

Pusztamonostor község Önkormányzati Képviselőtestületének
2011. évi munkaterve

A tervezett ülések kötelező napirendi pontjai:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
2./ A polgármester írásbeli beszámolója a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a képviselőtestület hatáskörében hozott döntésekről.
3./ A bizottsági elnökök tájékoztatója a két ülés között, a testület hatáskörében hozott döntésekről.
4./ Interpellációk, bejelentések.
5./ Tájékoztató a pályázatok helyzetéről, kiemelten az IKSZT, és az Ivóvízminőség javító program pályázatainak alakulásáról

1./ ülés: január 27.
Napirend:
1./ A helyi civil szervezetek beszámolója a 2010. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról
Előadó: szervezetek vezetői
2. Állami, kulturális és települési rendezvények 2011. évi terve Pusztamonostoron
Előadó: művelődésszervező, kulturális bizottság elnöke
3./ Teljesítményértékelési célok meghatározása
Előadó: Mudris Andrásné dr.

Az 1.-es, 3-as napirendet előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság, a 2,/ napirendet a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az írásbeli előterjesztések leadási határideje: január .

2./ ülés: február 14.  /Közmeghallgatás/
Napirend:

1./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének megtárgyalása
– A költségvetés bevételi és kiadási forrásainak, az éves gazdálkodás hangsúlyos területeinek bemutatása.
– A 2011. évi költségvetési gazdálkodást meghatározó rendelet.
Előadó: Sári Ferenc polgármester

2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
Előadó: Mudris Andrásné dr.
Az 1./ napirendet előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
Az írásbeli előterjesztések leadási határideje: február 07.

3./ Az Önkormányzat középtávú gazdasági programja, ciklusprogram
Előadó: Sári Ferenc polgármester

3./ ülés: március 24.

– együttes ülési lehetőség – Jászágón
1./ a körjegyzőségi költségvetésről, és a 2011. évi köztisztviselői célokról, a 2010. évi célok értékeléséről
2./ a körjegyzőségi hivatallal szembeni önkormányzati elvárásokról, fejlesztési, korszerűsítési lehetőségekről
Előadó: körjegyző, polgármesterek

4. ülés: április 28.
Napirend:
1./ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtása
– A zárszámadás eredményének írásbeli indoklása
– A 2010. évi zárszámadási rendelet
Előadó: Sári Ferenc polgármester
2./ Tájékoztató a települési közrend, közbiztonság helyzetérő
Előadó: területileg illetékes rendőrőrs vezetője
3./ Beszámoló a helyi gyámügyi, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Baráth Bernadett ügyintéző
A jelentés elkészítésében közreműködjön: Juhászné Meleg Anna családsegítő és
Győriné Kiss Margit védőnő.

Az 1, napirendet tárgyalja meg a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság.
A napirend írásos anyagának leadási határideje: április 18.

5./ ülés: május 20.    FALUGYŰLÉS
Napirend:
1./ Tájékoztató az önkormányzat középtávú gazdasági programjáról, településfejlesztési céljairól.
Előadó: Sári Ferenc polgármester

6./ ülés: június 23.
Napirend:

1./ Beszámoló a szociális törvény alapján nyújtott támogatásokról, a támogatások fajtáiról, feltételeiről, hatásairól.
Előadó: szociális ügyintéző
2./ A Jászsági Többcélú Társulás tájékoztatója a közös pályázatok alakulásáról, a további lehetőségekről
Előadó: JTT Titkárság vezetője

A napirend írásos anyagának leadási határideje: június 13.

7./ ülés: augusztus 25.
Napirend:
1./ Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi első féléves gazdálkodásáról
– a költségvetés alakulásának magyarázata
– a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Sári Ferenc polgármester
2./ Tájékoztató a Jászásági Közoktatási Intézmény működéséről, kiemelten a Pusztamonostori iskola és óvoda működéséről, jövőjéről
Előadó: Közoktatási Társulás főigazgatója

Az 1./ napirendet előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság, a 2./ napirendet a Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság.

A napirendek leadási határideje: szeptember 15.

8./ ülés: szeptember 29.
Napirend:

1./ Az Önkormányzat adópolitikája, a helyi adózási fegyelem.
Előadó: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna adó-pénzügyi ügyintéző

2./ Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséről, az első év tapasztalatairól
Előadó: Farkas Gyula elnök

A napirendek leadási határideje: szeptember 19.

9./ ülés: október 27.
Együttes ülés Pusztamonostoron

1./ Beszámoló a Körjegyzőség háromnegyedéves költségvetési teljesítéséről
Előadó: körjegyző
2./ Beszámoló a 2010. évi körjegyzői feladatokról, a körjegyzőség működéséről.
Előadó: körjegyző

A napirendek leadási határideje: október 17.

10./ ülés: november 24.
Napirend:
1./ Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról
– Az eredmények írásbeli előterjesztése
– A költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Sári Ferenc polgármester
2./ Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: Sári Ferenc polgármester
3./ Javaslat az Önkormányzat 2011. évi munkatervére
Előadó: Sári Ferenc polgármester
4./ Az Önkormányzat saját bevételeit befolyásoló helyi rendeletek felülvizsgálata
Előadó: körjegyző

Az 1- 4. napirendet előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
Leadási határidő: november 14.

Határozati Javaslat: A Képviselőtestület 2011. évi munkatervére

Pusztamonostor Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2011. évi munkatervét a melléklet szerint jóváhagyta és elfogadta.

Pusztamonostor, 2010. november 25.

Sári Ferenc
polgármester


Subscribe
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Szeretne hozzászólni? Írja meg véleményét!x