Megalakult településünk újonnan megválasztott Képviselő-testülete

Képviselő-testületünk a Községháza dísztermében október 24-én 15 órai kezdettel tartotta alakuló ülését, melyen a polgármester és a képviselők átvették megbízólevelüket, valamint letették az esküt.

Az alakuló ülést megelőzően a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az október 13-i választás végleges eredményét, majd átadta a megválasztott képviselőknek a megbízóleveleket. Ezt követően került sor a képviselők ünnepélyes eskütételére, majd Kardos Veronika polgármester asszony is letette az önkormányzati törvényben előírt esküt a Képviselő-testület előtt.

A napirendek a polgármesteri program ismertetésével kezdődtek, ezt követte az alpolgármester választás. A Képviselő-testület a polgármester asszony javaslatára egyhangú szavazattal Elek Krisztián képviselőt választotta meg alpolgármesterré.

Következő napirend az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása volt, mely többek között kiterjedt az Ügyrendi Bizottság összetételére és a képviselők tiszteletdíjára. Az Ügyrendi Bizottság elnökévé Bajtai Miklós, tagjainak Farkas Ferenc és Lajkóné Vincze Ildikó képviselőket választotta meg a Képviselő-testület, a képviselők tiszteletdíját pedig bruttó 30 ezer forintban határozta meg.

A polgármester illetményének és költségtérítésének, valamint az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása után dr. Voller Erika jegyző asszony ismertette az összeférhetetlenségre és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre vonatkozó szabályokat.

Az alakuló ülés kötelezően előírt napirendi pontjait követően tárgyalta a Képviselő-testület a “Mini bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron” elnevezésű pályázat megalapozó dokumentáció készítésével és hiánypótlásával kapcsolatos feladatokat, a Magyar Falu Program keretében benyújtandó szolgálati lakás felújítására irányuló pályázatot, valamint döntött a Szépkorúak települési támogatásáról.

Az alakuló ülést megtisztelte jelenlétével Győri János Bertalan, Jászfényszaru Városának alpolgármestere, aki a két település közti további jó együttműködés reményében gratulált a Képviselő-testületnek.

Az ülésről készült jegyzőkönyv

 

 

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Szeretne hozzászólni? Írja meg véleményét!x