Közmeghallgatás – időpont változás

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 28-án csütörtökön 15 órakor Közmeghallgatást tart a Községházán.

Akadályoztatása esetén észrevételeit megfogalmazhatja és továbbíthatja a pusztamonostor@vnet.hu e-mail címre, vagy írásban leadhatja a Kirendeltség titkárságán.

A közmeghallgatás keretében bemutatásra kerül a 2019. évi költségvetési terv.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(XII.18.) számú rendelet ide vonatkozó rendelkezése:

“XII. A lakossággal való kapcsolattartási formák
Közmeghallgatás


54 § (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer a Mötv. 54 §-ában foglalt rendelkezés szerint közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tart.
(2) A közmeghallgatáson a polgármester tájékoztatja a lakosságot az aktuális feladatokról, beszámol az előző évi fejlesztési feladatok végrehajtásáról és vázolja a tárgyévi feladatokat.
(3) A közmeghallgatással egybekötött képviselő-testülei ülés időpontját – annak megtartása előtt 8 nappal – a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.
(4) Az ülést a polgármester vezeti, azon részt vesznek a képviselők és a jegyző, valamint a jegyző által kijelölt hivatali dolgozók.
(5) A település lakossága számára lehetővé kell tenni, hogy kérdéseit, javaslatait a közmeghallgatás előtt és alatt írásban és telefonon, valamint az ülésen szóban is megtehesse.
(6) A közmeghallgatásról, az elhangzott kérdésekről, javaslatokról jegyzőkönyv készül.
(7) Amennyiben az elhangzott kérdés a helyszínen érdemben nem válaszolható meg, úgy az írásbeli választ – 15 napon belül – a kérdés felvetőjének meg kell küldeni.
(8) Az elhangzott javaslatra vonatkozó intézkedésről – ha a helyszínen érdemben válasz nem adható – a javaslattevőt a polgármester 15 napon belül tájékoztatja.”

A rendelet teljes szövege itt olvasható.

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Szeretne hozzászólni? Írja meg véleményét!x