FELHÍVÁS

Pusztamonostor Községi Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdése alapján bérleti ajánlatot tesz közzé az 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 82. szám alatti ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) bérleti jogára.

I. Bérbeadás módja:
Az Ingatlant a pályázat elnyerésének jogcímén, piaci alapon lehet bérbe venni. A pályázat elbírálásakor figyelembe vehető szempontokat Pusztamonostor Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Kiíró) határozza meg. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy felhívását az ajánlattételi véghatáridőig visszavonja, nem hirdet nyertes ajánlattevőt, illetve a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötést megtagadja. A bérlet időtartama a szerződéskötéstől számított 3 év. A bérlő a bérleti díjat és az óvadékot a szerződéskötéstől számított 30 napon belül köteles a bérbeadó részére a teljes bérleti időtartamra megfizetni. A leendő bérlő köteles ajánlatában a bérlet időtartamát megjelölni, mely 3-6 év közötti időtartam lehet a Bérlő választása alapján.

II. A pályázat benyújtásának szabályai:
A pályázatot a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori Kirendeltségére (5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.), hivatali ügyfélfogadási időben, zárt borítékban lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje 2021.03.19. 12 óra 00 perc.
Pályázatot érvényesen átlátható szervezetnek minősülő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vállalkozói tevékenységet folytató magánszemély tehet.
A pályázó ajánlatában köteles megjelölni:
– az Ingatlan egészének (241,19 m2) vagy valamelyik részének (161,19 m2, 80 m2) bérleti szándékát,
– az általa megajánlott bérleti díj összegét, mely nem lehet alacsonyabb 350.-Ft/m2 + ÁFA/hó összegnél,
– annak tényét, hogy helyi vállalkozásnak minősül-e ,
– az Ingatlanban nyújtani kívánt szolgáltatás fajtáját.
– A pályázó ajánlatot tehet arra vonatkozóan is, hogy az Ingatlanon milyen időtartamon belül, mekkora összegű állagmegóvó beruházást kíván megvalósítani. Az előbbi beruházás összege a bérleti díjba a Kiíró döntése alapján beszámítható. A vállalt állagmegóvó beruházás összege a 3 évre megajánlott bérleti díj összegét nem haladhatja meg.
A pályázó ajánlatához köteles csatolni azon nyilatkozatát, melyben e Felhívás szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el, az Ingatlant a megtekintett állapotban kívánja bérbe venni, és ajánlatát a benyújtástól számított 60 napig fenntartja. A pályázó köteles 2 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot megfizetni. A pályázó kizárólag az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával végezhet az épületen átalakítási munkákat.

III. A pályázat elbírálása, egyebek:
A beérkezett pályázatok elbírálására Kiíró jogosult. Az elbírálás határnapja 2021. március 26. Az Ingatlan birtokba vétele az elbírálást követő 30 napon belül megegyezés szerint történik. A bérleti jogviszony időtartama három év. A bérleti jogviszony a nyertes pályázó részéről felmondással előbbi időtartam alatt nem szüntethető meg.
A bérlemények alapadatai:

Cím: 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 82.
hasznos alapterülete 241,19 m2, mely két elkülönített részből áll
– 1. rész: 161,19 m2, helyiségek: előtér, nagyterem, közlekedő, szociális helyiségek (férfi-női öltöző, mosdó, WC), pince,
– 2. rész: 80 m2, helyiségek: előtér, szociális helyiségek, terem1, terem2, terem3, terem4
– közművek: víz, csatorna, gáz, elektromos áram

A meghirdetett bérleménnyel, vagy a pályázati eljárással kapcsolatban bővebb tájékoztatás Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori Kirendeltségnél hétköznapokon 8 – 16 óra között (5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74. Györgyfiné Balogh Zsuzsanna, 06-57/521-762) kérhető.

IV. Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Magasabb mértékű bérleti díjra tett ajánlat,
– Az ajánlattevő helyi vállalkozásnak minősül,
– A bérlemény hasznosításával nyújtott lakossági szolgáltatás fajtája.

Pusztamonostor, 2021.03. 02.

Kardos Veronika
polgármester

Közzétéve a helyben szokásos módon 2021.03.02.napján: Dr. Voller Erika jegyző

Értékelési szempontok

– Magasabb mértékű bérleti díjra tett ajánlat,
2 pont/ nettó 50ft/m2

– Az ajánlattevő helyi vállalkozásnak minősül,
5 pont

– A bérlemény hasznosításával nyújtott lakossági szolgáltatás fajtája,
1-10 pont

 

 

 

 

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Szeretne hozzászólni? Írja meg véleményét!x