Álláslehetőség – házi gondozó

Pusztamonostor Községi Önkormányzat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pusztamonostor Községi Önkormányzat
szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás házi gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Jász- Nagykun- Szolnok megye, 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Pusztamonostor közigazgatási területén a házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátás biztosítása. Szociális étkeztetés keretében az alapszolgáltatás megvalósulásának elősegítése. Feladatköréhez tartozó adminisztratív tevékenységek ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Középfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének gondozó, ápoló munkakörnél felsorolt képesítési követelménynek való megfelelés,
 gyakorlatban szerzett ismeret házi segítségnyújtás területén,
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Helyismeret,
 házi segítségnyújtás területén szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, empátia, fizikai és pszichés terhelhetőség. Önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, motivációs levél,
 iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 a pályázó nyilatkozata, mely szerint nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. július 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt …. nyújt a 57/521-767-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Sári Ferenc polgármester részére, „házi gondozó pályázat” tárgymegnevezéssel, a pmigazgatas@invitel.hu e-mail címen keresztül.
Postai úton, a pályázatnak a Pusztamonostor Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerepelő azonosító számot: PM/683-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: házi gondozó.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. július 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigállás – A Közszféra Állásportálja – 2018. július 9.

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Szeretne hozzászólni? Írja meg véleményét!x