Tündérkert Művészeti Óvoda

  5125 Pusztamonostor, Szabadság út 26.

  Tel.: 06-57/421-150

 „Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, segítek Neked,  ha szükséged van a segítségemre.”

Községünkben 1928 – ban Nemes Dedinai Zsuffa Balázsovich Oszkár máltai lovag alapított óvodát. Az óvoda vezetését az általa itt letelepített apácák végezték. Ez az óvoda a felszabadulásig működött. 1948. június 8. napján, az államosítást követően került át az óvoda a mai épületbe.

Az óvodánk jelenlegi épületét 1940-ben Hegedűs István banktisztviselő építtette. Az épület 364 m2, a hozzátartozó udvar 1960 m2, az épület 80%-a alápincézett.
1969-ig az épületben egy csoport működött. 1954-ig az óvodát Dányi Istvánné, majd 1972-ig Bazsó Jánosné vezette. 1972-től az óvodavezetés teendőit Moravcsik Béláné vette át. 1983-tól óvodánk 3 csoporttá fejlődött.

Óvodánk jelenlegi megbízott vezetője Vízváriné Pokovai Anikó

Tevékenységeink:

 • Legfontosabb tevékenységnek a játékot tekintjük, mely által sok-sok tapasztalatot, ismeretet szereznek a gyermekek
 • környezetükről. A meghitt mese-kuckóba várjuk a gyermekeket minden nap a népmesék csodálatos birodalmával. Évszakokhoz kötött mondókák, versek, népi-ritmusok teszik színessé tevékenységeinket.
 • A rajz-kuckóban minden nap biztosítjuk a gyermekek alkotó tevékenységének szabad önkifejezéséhez a változatos és jó
 • minőségű eszközöket.
 • A zene-kuckó teret ad a zenei képességek kis csoportokban (4-5 gyermek) különböző hangszerekkel való gyakorlásához. A
 • gyermekek közösen élik át a népi játékok, énekek, mondókák élményét.
 • A gyermekek életkori sajátosságát figyelembe véve a minden napi mozgáshoz állandó teret biztosítunk a csoportszobákban.
 • Az udvaron természetes anyagból készült, a kreatív mozgást biztosító játékok várják a gyermekeket.
 • Szűkebb és tágabb környezetünk jelenségeit, változásait a gyermekek kis csoportokban fedezik fel. Beszélgetünk a környezetünkben látható, található különböző formákról, nagyságbeli, mennyiségbeli jellemzőkről.

Nevelési céljaink:

 • A családdal közösen, azt kiegészítve, szeretetben, érzelmi biztonságban neveljük a gyermekeket.
 • Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akiknek megfelelő önállósága van, ismeri saját értékeit, tud nevetni, örülni,
 • csodálkozva felfedezni. Önmagunk és mások szeretetére és tiszteletére képesek környezetükben észrevenni a szépet és a
 • csúnyát.
 • Minden gyermeket önmagához képest fejlesztünk. Ebben a munkában segítségünkre van a logopédus és a fejlesztő pedagógus.
 • A felnőtt – gyermek, gyermek – gyermek kapcsolatában a „bátorító nevelés” elveit érvényesítjük.