Köztemető

temető2008. április 1. napjától kezdődően a Selena Kft. (IUSTA) végzi településünkön a temetkezési szolgáltatást (ravatalozás, sírhelynyitás és visszahantolás, sírba helyezés, urna elhelyezése, hamvak szórása, exhumálás, újratemetés, halott szállítás). A Selena Kft. a szolgáltatást saját alkalmazottai látja el.

Temető gondnok: Pintér János 06-20/214 0033

A temethetőséget, a sírhely feletti jogosultságot és a temetés módját a temetőgondnok  vizsgálja és ad
engedélyt a Selena Kft-nek a sír ásására. Ha a biztonságos temetéshez és a sírásáshoz a sírkő szétszedése szükséges, akkor a temetőgondnok tájékoztatja a családot, hogy intézkedjenek a sírkő szétszedetéséről (legjobb, ha szakember végzi).
Temetői szolgáltatási díjakat a Kirendeltségen rendezhetőek.

Egyszemélyes sírhely díja: 5.000.-Ft
Kétszemélyes sírhely díja:  10.000.-Ft

Sírbolt (kripta)
2 koporsós  15.000.-Ft
4 koporsós  30.000.-Ft
6 koporsós  45.000.-Ft

Élőszemély részére a sírhely megváltása a mindenkori ár kétszerese!

Ravatalozó igénybevételi díj: 2.500.-Ft

Népegészségügyi Intézet tájékoztatója:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Jászberényi Kistérségi Népegészségügyi

Intézetnél a temetkezési szolgáltatással kapcsolatos ügyfélfogadási idő:
Hétfő:    800 – 1800       Kedd: szünnap     Szerda: 800 – 1600       Csütörtök: 1300 – 1600        Péntek: 800 – 1200
Intézetünknél jelenleg a tiszti főorvosi feladatok helyettesítéssel megoldottak, így az engedélyek aláírása nem minden
esetben történik meg a benyújtás napján.

Az alábbiak szerint szíveskedjenek eljárni, és az adott kérelemhez csatolni:

Sírnyitás, sírboltnyitás, rátemetés:
1. a most és a korábban elhunyt halotti anyakönyve és halottvizsgálati bizonyítványa, (amennyiben nem található az eredeti
okirat , hivatalos másolatot kell kérni a halálozás helye szerinti illetékes anyakönyvi hivataltól) a 1999. évi XLIII.
törvény végrehajtására kiadott a temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelet 38. § (3) szerint
2. a hozzátartozó írásbeli nyilatkozata a sírhely feletti rendelkezési jogról,

3. a temető igazolása a sírhelyről,
4. a temető üzemeltetőjének nyilatkozata az érintett sírhelyhez legközelebbi talajvízszint-észlelő kútnál mért vízszintről,
5. amennyiben az ügyintézést nem a hozzátartozó végzi, abban az esetben meghatalmazás,
6. a kiadandó határozatra vonatkozóan az érintettek írásbeli nyilatkozata a fellebbezési jogról való lemondásról.

Exhumálás:
1. az exhumálandó elhunyt halotti anyakönyve és halottvizsgálati bizonyítványa ,
2. a hozzátartozó írásbeli nyilatkozata a sírhely feletti rendelkezési jogról,
3. a temető igazolása (érvényesség, lejárati idő) a sírhelyről,
4. a temető üzemeltetőjének nyilatkozata az érintett sírhelyhez legközelebbi talajvízszint-észlelő kútnál mért vízszintről,
5. amennyiben az ügyintézést nem a hozzátartozó végzi, abban az esetben meghatalmazás, (lásd mellékelt iratminta)
6. a kiadandó határozatra vonatkozóan az érintettek írásbeli nyilatkozata a fellebbezési jogról való lemondásról,
7. befogadó nyilatkozat, ha más temetkezési helyen történik az újratemetés,
8. amennyiben hamvasztás céljából történik az exhumálás, erre vonatkozó kérelem,
9. az exhumálás időpontját úgy kell meghatározni, hogy a 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott a temetőkről és a
temetkezésről szóló 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelet 40. § szerint a jogszabályban előírt 10 napos kihirdetési időt
biztosítani tudják az Intézet határozatának kézhezvételétől számítva.

Boncolás nélküli hamvasztás:
1. az elhunyt halottvizsgálati bizonyítványa (összes példány)
2. amennyiben az ügyintézést nem a hozzátartozó végzi, abban az esetben meghatalmazás,
3. hozzátartozók nyilatkozata, hogy a boncolás nélküli hamvasztáshoz hozzájárulnak, több hozzátartozó esetén a temetőkről
és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 19 § (4) bekezdése előírtak szerint.
4. a kezelő orvos nyilatkozata, hogy az elhunyt kórbonctani vizsgálatát nem tartja szükségesnek, mivel a halál oka pontosan
megállapítható, a fentiek alátámasztásához szükséges egészségügyi dokumentáció kellő mennyiségben rendelkezésre áll. A
kórbonctani vizsgálattól további lényeges megállapítás nem várható (rövid epikrízis) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV
törvény 219. § (2) bekezdése értelmében.

Az eljárások illetékmentesek.

Tájékoztatjuk a Hozzátartozókat, hogy intézetünknél az ügyintézési határidő minimum 4 nap, abban az esetben, ha minden
dokumentum benyújtásra kerül, így ezt a temetés időpontjának meghatározásakor vegyék figyelembe.

A Sírnyitási kérelem megtalálhatók a Dokumentumok/Hatósági ügyeknél.