Könyvtár

5125 Pusztamonostor, Szabadság út 25.
Telefon:  57/421-091
e-mail:  pm.konyvtar@freemail.hu

 

 

Nyitvatartási idő:
Hétfő:  8,00-16,00
Kedd:  10,00-18,00
Szerda:  8,00-16,00
Csütörtök:  10,00-18,00
Péntek:  8,00-16,00

Létrehozásának dátuma: 1959. január 11.
Fenntartó: Községi Önkormányzat Pusztamonostor
Könyvtáros: Ambrus Sándor

A község könyvtára a Balázsovich Oszkár Közösségi Színtér épületében található.

Nyilvános könyvtárként színhelye és eszköztára a könyvvel végezhető önálló ismeretszerzésnek, lehetőséget biztosít a kötetlen önképzésre, szórakozásra mindenki számára.

Fontos szerepet vállal a kultúrához való hozzáférés esélyegyenlőségének növelésében a különböző társadalmi csoportok között élő gyermekek és felnőttek körében, lehetőséget biztosít számukra a kötetlen önképzésre, szórakozásra, hasznos időtöltésre.

A könyvtár fő feladata az állomány folyamatos gyarapítása, a dokumentumok nyilvántartásba vétele és feltárása, a gyűjtemény megőrzése, védelme, azok rendelkezésre bocsátása az olvasóknak.
Feladatai továbbá a felnőtt és gyermek olvasószolgálat, a tájékoztatás, a honismereti anyag gyűjtése, a helyben használat biztosítása, helyismereti, közéleti és közhasznú információk szolgáltatása, könyvtárközi kölcsönzés, kötelespéldány beszolgáltatás.
2006.szeptember óta bővült a könyvtár szolgáltatása Internet hozzáféréssel.
Fontos, hogy ily módon a mi könyvtárunk is bekapcsolódhatott az Országos Dokumentumellátó Rendszerbe, így rövid időn belül az olvasó rendelkezésére tudja bocsátani bármelyik kért dokumentumot.
Az intézmény igyekszik eredményesen végezni tevékenységét, és a Küldetésnyilatkozatában megfogalmazott fő feladatát – az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítani a lehetőséget a magyar kultúra és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelésre és a színvonalas szórakozásra – sikeresen ellátni.

Könyvtárhasználati Szabályzat