Jászsági Általános Iskola Hábor Gabriella Általános Iskolai és Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézménye

5125 Pusztamonostor, Szabadság út 60.

Tel.: 06-57/421-149

„Szólj, gondolj, tégy jót: s minden szó, gondolat és tett Tiszta    tükörként fog visszamosolyogni rád.”

(Vörösmarty Mihály)

Intézmény vezető: Hundt Csilla
Fogadóóra: Kedd, csütörtök 8-16 óra

Tanulócsoportok száma : 10

A Jászsági Általános Iskola Hábor Gabriella Általános Iskolai és Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézménye dolgozói a 2019/2020-as tanévben:

Dancsné Baráth Bernadett
Demény Andrea
Gyenesné Cserháti Katalin
Györgyfiné Tóth Márta
Háfráné Szőke Ildikó
Hundt Csilla
Juhászné Meleg Anna
Kissné Pető Brigitta
Kovács Krisztina
Lukácsiné Magetti Erzsébet
Vakosné Sánta Teodóra

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők:
Harnosné Balázs Krisztina
Kolozsvári Sándorné
Koza Erzsébet
Topics Magdolna

Óraadókként a szakmaiságot erősítik:
Péterné Varga Erzsébet szolfézs
Puskás Adrienn zongora

Fodor Mária matematika
Fülöp Zoltán fizika
Horváthné Kiss Zsuzsanna matematika, kémia

Kovácsné Kondor Bernadett gyógypedagógus
Pomázi Csenge konduktor

Iskolaorvos: Dr. Dajkó György háziorvos
Védőnő: Almási Edit
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Juhászné Meleg Anna Fogadóóra: Kedd 12-16 óra

Tevékenységi köreink:
Az általános iskolás gyermekek integrált oktatása nevelése mellett 16 éve folyik már óvodától kezdve a gyermekek zenei képzése furulya és zongora tanszakon, zeneszeretővé nevelése.
2007.június 1-je óta viseljük a megtisztelő ökoiskola címet, mely tanulóink környezettudatos nevelésének