Helyi rendeletek

A közterületek filmforgatási célú igénybevételének engedélyezéséről

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

A szociális célú tüzelőanyag juttatásáról

A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III. 27.) Kormányhatározat alapján nyújtott szociális célú tüzelőanyag juttatásáról

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Pusztamonostor Község településképének védelméről

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A helyi népszavazásról

Pusztamonostor Község Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról

Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásához nyújtható támogatásról

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről

A helyi adókról

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Az ár- díj megállapításról szóló 15/2011. (XI.30.) számú rendelet módosítása

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzata

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról

A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapítás szabályairól

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól

A talajterhelési díjról

Helyi Építési Szabályzatról

Közterület használat egyes kérdéseiről

Üzletek éjszakai nyitvatartásáról

Kerti hulladék égetéséről

Pusztamonostor Község címerének használatáról