Helyi rendeletek

Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Közterület használatáról

Pusztamonostor Község településképének védelméről

A helyi népszavazásról

Pusztamonostor Község Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról

Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásához nyújtható támogatásról

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről

A helyi adókról

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól

Ár-, díjmegállapításáról

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról

A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapítás szabályairól

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól

A talajterhelési díjról

Helyi Építési Szabályzatról

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Üzletek éjszakai nyitvatartásáról

Pusztamonostor Község címerének használatáról

Szociális célú tüzelőanyag juttatásról

Szociális szolgáltatások helyi szabályairól

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

A Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatallal köztisztviselői jogviszonyban állók illetményével kapcsolatos kérdésekről