Önkormányzatunk

Polgármester: Sári Ferenc
Alpolgármester: Vakos Andor
Képviselők:
Ványiné Szivos Renáta
Varga László
Bajtai Miklós
Gáspár Sándor
Török Zoltánné

Ügyrendi  Bizottság
Elnök: Varga László
Tagok:
Török Zoltánné
Gáspár Sándor

Pusztamonostor Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök: Radics László
Elnökhelyettes: Rafael Lajos
Tag: Radics János