Jászsági Általános Iskola Hábor Gabriella Általános Iskolai és Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézménye

5125 PusztamujIskolaonostor, Szabadság út 60.

Tel.: 06-57/421-149

„Szólj, gondolj, tégy jót: s minden szó, gondolat és tett Tiszta    tükörként fog visszamosolyogni rád.”

(Vörösmarty Mihály)

Intézmény vezető: Hundt Csilla
Fogadóóra: Kedd, csütörtök 8-16 óra

Tanulói létszámunk 2014. október l-jei állapot szerint: 115 fő
Tanulócsoportok száma : 10

Nevelőink:

Gyenesné Cserháti Katalin tanító
Györgyfiné Tóth Márta tanító
Háfráné Szőke Ildikó tanító
Juhászné Meleg Anna tanító
Kissné Pető Brigitta tanító
Kovács Kornél tanító/tanár
Szabónő Ördög Mária
Lukácsiné Magetti Erzsébet tanító/tanár
Telek Márta tanító
Vakosné Sánta Teodóra művésztanár

Kovács Krisztina

Segítőink:

Soósné Várnay Mária gyógypedagógus
Pető Edina művésztanár
Harnosné Balázs Krisztina iskolatitkár, iskolakönyvtáros

Technikai dolgozók:

Kurjákné Tiliczki Szilvia konyhai dolgozó
Hájas Sándorné takarító
Kolozsvári Sándorné takarító

Iskolaorvos: Dr. Dajkó György háziorvos
Védőnő: Győriné Kis Margit
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Juhászné Meleg Anna Fogadóóra: Kedd 12-16 óra

Tevékenységi köreink:
Az általános iskolás gyermekek integrált oktatása nevelése mellett 16 éve folyik már óvodától kezdve a gyermekek zenei képzése furulya és zongora tanszakon, zeneszeretővé nevelése.
2007.június 1-je óta viseljük a megtisztelő ökoiskola címet, mely tanulóink környezettudatos nevelésének